Svenska Naturskyddsföreningen

08-702 65 00 www.naturskyddsforeningen.se info@naturskyddsforeningen.se

Föreningens ändamål är att verka för att hos människor väcka och underhålla känslan för naturen och dess värden, att verka för att människans samhälle och verksamhet anpassas efter naturens förutsättningar, att väcka opinion och påverka beslut rörande naturskydd och miljövård samt verka för skydd och vård av värdefull natur , bland annat genom markförvärv, att bedriva aktiv föreningsverksamhet i hela landet, att bedriva informations- och bildningsverksamhet, att verka för fördjupad undervisning om livets villkor på jorden såväl vid skolor som i det fria folkbildningsarbetet, att söka samarbete med andra organisationer och stimulera till internationella insatser inom sitt verksamhetsfält.

Ge en gåva

PG:
900683-4,
901202-2,
901204-8,
901303-8,
901909-2

BG:
900-6834
901-2014
901-2022
901-2030
medlems- och givarservice
901-2048
901-3038
901-9092

Swish:
9012014
9012022
9012030
9012048
9013038
9016834
9019092

Org nr:
802002-4280

90-konto sedan:
1993

Nyckeltal för Svenska Naturskyddsföreningen

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)265 246326 546300 285
Eget kapital (tkr)150314204766201585
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)17%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)75%