Svenska med baby

070-9799092 www.svenskamedbaby.se mail@svenskamedbaby.se

Föreningens ändamål är att skapa mötesplatser för familjer med olika bakgrund med syftet att bryta segregation och underlätta etableringen i samhället. Genom öppna föräldragrupper och gemensamma aktiviteter för småbarnsföräldrar och barn med olika bakgrund och kultur skapar vi förutsättningar för deltagarna att på ett ömsesidigt sätt lära av varandra. Svenska med baby har barnkonventionen med allas lika värde som grund för sitt arbete.

Ge en gåva

PG:
900847-5

BG:
900-8475

Org nr:
802502-7627

90-konto sedan:
2024