Svenska Lungcancerstudiegruppens Insamlingsstiftelse

070-618 40 07 www.slusg.org info@slusg.org

Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag till enskilda forskare och forskargrupper i Sverige för vetenskapliga studier och för att sprida kunskap om förbättrade behandlingsmetoder, undersökningsmetoder och om lungcancersjukdomens biologi. I första hand ska forskning med direkt klinisk tillämpning inom terapi och utredning understödjas, men även annan forskning rörande sjukdomens biologi, etiologi, epidemiologi, prevention, tidigupptäckt och förbättrat patientomhändertagande ska stödjas.

Ge en gåva

PG:
901220-4

Org nr:
802412-7964

90-konto sedan:
2003

Nyckeltal för Svenska Lungcancerstudiegruppens Insamlingsstiftelse

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)232200623
Eget kapital (tkr)885847841
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)30%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)64%