Svenska Livräddningssällskapet

08-12010240 www.svenskalivraddningssallskapet.se info@sls.a.se

Föreningen har till ändamål att främja allmän simkunnighet, att verka för utbredd kunnighet i livräddning, att propagera för säkerhet vid all verksamhet i anslutning till vatten och isar.

Ge en gåva

PG:
900226-2

BG:
900-2262

Swish:
9002262

Org nr:
802004-9683

90-konto sedan:
2010

Nyckeltal för Svenska Livräddningssällskapet

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)18 58820 57423 672
Eget kapital (tkr)120331342213954
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)9%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)90%