Svenska Hästars Värn

070-772 68 40 www.shv.org info@svh.org

Föreningens syfte är att utöva räddningsverksamhet för hästar som har utsatts för missförhållanden, vanvård eller på annat sätt är i en situation där åtgärder krävs av etiska och/eller djurskyddsskäl. Föreningen ska även verka för god hästhållning och att värna om hästars rätt till vatten, foder, omvårdnad och stimulans och att i övrigt få leva på sätt som är naturligt för arten.
Föreningen skall

  • bedriva räddningsverksamhet för hästar som utsatts för missförhållanden, vanvård eller på annat sätt är i en situation där åtgärder krävs av etiska och/eller djurskyddsskäl. I de fall hästarna övergår i SHV:s ägo, ska de vara bedömda som rehabiliteringsbara av veterinär. Djuren ska kvarstå i föreningens ägo livet ut.
  • medverka till opinion mot dålig hästhållning
  • informera om vad som betraktas som god hästhållning
  • verka för en ändring av lagar och förordningar i syfte att stärka hästens rätt att få leva på ett sätt som är normalt för arten

Ge en gåva

PG:
900441-7

BG:
900-4417

Swish:
9004417

Org nr:
872800-5151

90-konto sedan:
2014

Nyckeltal för Svenska Hästars Värn

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)6261 2662 139
Eget kapital (tkr)253029913962
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)12%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)79%