Svenska FN-förbundet

08-462 25 40 www.fn.se info@fn.se

Svenska FN-förbundet är en rörelse för ett starkare FN, Förenta Nationerna, ska verka för freda och rättvisa i hela världen i enlighet med FN-stadgans mål och principer, ska granska och bistå vid efterlevnaden av Sveriges åtaganden gentemot FN och verkar genom information, kommunikation, opinionsbildning, insamling och globalt samarbete. Insamlade medel ska användas till att stödja verksamhet och opinionsbildning för mänskliga rättigheter, fred och rättvisa samt utveckling och fattigdomsbekämpning. Ekonomiskt behövande, särskilt barn och ungdomar får prioriteras. Förbundet ska också kunna lämna bidrag till vetenskaplig forskning inom nämnda områden.

Ge en gåva

PG:
900563-8,
900667-7

BG:
900-5638
900-6677

Swish:
9005638

Org nr:
802000-9232

90-konto sedan:
2017

Nyckeltal för Svenska FN-förbundet

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)40 20538 40238 361
Eget kapital (tkr)385537687670
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)19%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)77%