Svenska Diabetesförbundet

08-56482100 www.diabetes.se info@diabetes.se

Föreningens ändamål är att samla och organisera alla dem som vill förbättra livsvillkoren för personer med diabetes samt närstående och bevaka deras intressen i syfte att minimera konsekvenserna av sjukdomen. Förbundet och dess anknutna föreningars uppgifter på respektive organisatorisk nivå är:

att bedriva påverkansarbete i viktiga samhällsfrågor för personer med diabetes och deras närstående.

att erbjuda medlemmarna relevanta förmåner.

att främja utbildning inom ramen för Förbundets ändamål och verksamhet.

att stödja vetenskaplig forskning rörande diabetes.

Ge en gåva

PG:
900774-1

BG:
900-7741

Swish:
9007741

Org nr:
802007-6512

90-konto sedan:
2021

Nyckeltal för Svenska Diabetesförbundet

År2021 2022
Totala intäkter (tkr)24 46030 457
Eget kapital (tkr)34 37541821
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)27%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)53%