Svenska Celiakiförbundet

08-730 05 01 www.celiaki.se info@celiaki.se

Förbundet har till ändamål att påverka samhället så att personer med sjukdomen celiaki (glutenintolerans) eller hudceliaki (Dermatitis Herpetiformis), personer med laktosintolerans, och personer med allergi mot komjölksprotein eller sojaprotein får samma levnadsvillkor och funktionsrätt i samhället som andra, öka kunskapen om och förståelsen för sjukdomen celiaki, stödja forskning med anknytning till celiaki samt verka för att aktiva Celiakiföreningar finns i hela landet och att samarbeta med och stödja dess.

Ge en gåva

PG:
900246-0

BG:
900-2460

Swish:
9002460

Org nr:
802010-4504

90-konto sedan:
2011

Nyckeltal för Svenska Celiakiförbundet

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)10 13710 12710 451
Eget kapital (tkr)136501323213847
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)18%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)84%