Svenska Bibelsällskapet

018-18 63 30 www.bibelsallskapet.se info@bibeln.se

Föreningens ändamål är att svara för översättningsarbete av Bibeln, förmedla biblar och bibellitteratur, främja användningen av Bibeln.

Ge en gåva

PG:
900626-3,
902503-2

BG:
900-6263

Swish:
9006263

Org nr:
802000-3292

90-konto sedan:
1997

Nyckeltal för Svenska Bibelsällskapet

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)14 16713 90615 216
Eget kapital (tkr)387536713670
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)13%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)87%