Svenska Baptistsamfundet

Svenska Baptistsamfundet har på egen begäran den 2 januari 2014 avslutat sitt 90-konto 901960-5.

Ge en gåva