Svenska Alliansmissionen (SAM)

036-306150 www.alliansmissionen.se info@alliansmissionen.se

Trossamfundets ändamål är att på församlingarnas/föreningarnas uppdrag stödja församlingar/föreningar, samordna resurser, göra Jesus Kristus känd och trodd, verka för Guds rikes tillväxt i Sverige och internationellt, bedriva internationellt utvecklingsarbete samt humanitär hjälpverksamhet.

Ge en gåva

BG:
900-8590

Swish:
9008590

Org nr:
826000-4372

90-konto sedan:
2023