Svenska Afghanistankommittén

08-545 818 40 www.sak.se info@sak.se

Föreningen har till syfte att stödja Afghanistans nationella självständighet, att bedriva utvecklingsarbete i Afghanistan för att främja demokratisk, ekonomisk och social utveckling i landet, att sprida kunskap om förhållandena i Afghanistan och om SAKs biståndsverksamhet, samt bilda opinion för att därigenom främja solidariteten med dess folk.

Ge en gåva

PG:
900120-7 (För OCR-inbetalningar),
900780-8

BG:
900-1207
900-7808

Swish:
9007808

Org nr:
802010-4850

90-konto sedan:
1992

Nyckeltal för Svenska Afghanistankommittén

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)318 680333 211515 782
Eget kapital (tkr)109360132489146763
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)12%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)87%