Svensk-Tibetanska Skol- och Kulturföreningen

08-643 49 47 www.tibet-school.org info@tibet-school.org

Föreningens ändamål är att aktivt stödja skolor i och utanför Tibet, informera om och stödja yttringar av tibetansk kultur, anordna kurser, föredrag, utställningar och diskussioner rörande tibetansk kultur, inbjuda tibetanska andliga lärare oavsett sekttillhörighet samt seriösa forskare i Sverige och utlandet och verka för kontakten mellan tibetanska och svenska skolbarn.

Ge en gåva

PG:
900666-9

BG:
900-6669

Org nr:
802014-2231

90-konto sedan:
1999

Nyckeltal för Svensk-Tibetanska Skol- och Kulturföreningen

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)1 4911 1282 062
Eget kapital (tkr)263825842384
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)20%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)86%