Svensk-Litauiska lokalföreningen i Kristianstad

Svensk-Litauiska Lokalföreningen i Kristianstad har den 4 januari 2021 avslutat sina 90-konton PG 900548-9 och BG 900-5489.

Ge en gåva

Nyckeltal för Svensk-Litauiska lokalföreningen i Kristianstad

År2017 2018 2019
Totala intäkter (tkr)459135953179
Eget kapital (tkr)284456495
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)1%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)97%