Suicide Zero

076-880 42 85 www.suicidezero.se eva@suicidezero.se

Självmord är ett stort samhällsproblem som vi tillsammans kan göra något år. De resurser som idag satsas på suicidprevention står inte i relation till hur stort problemet är och det finns mycket okunskap, tabu, rädsla och stigma kring självmord. Suicide Zero är en ideell organisation som sedan 2013 arbetar för att minska självmorden. Vi gör allt för att lyfta frågan, identifiera samhällsbrister och sprida kunskap. Det gör vi till exempel genom att utbilda allmänheten, påverka beslutsfattare och stödja forskning som självmord. Varje självmord är ett för mycket.

 

Ge en gåva

PG:
900398-9,
900623-0

BG:
900-3989

Swish:
9003989

Org nr:
802472-0891

90-konto sedan:
2014

Nyckeltal för Suicide Zero

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)24 40429 99630 726
Eget kapital (tkr)12918125919940
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)15%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)88%