STROKEFÖRBUNDET

08-721 88 20 www.strokeforbundet.se info@strokeforbundet.se

Strokeförbundet har till uppgift att skapa opinion och påverka samhället i syfte att öka kunskapen om stroke och därmed åstadkomma bättre levnadsvillkor för dem som fått stroke samt för närstående, att verka för förebyggande åtgärder och att de som fått stroke får en god sjukvård samt en effektiv rehabilitering och eftervård, att stödja och stimulera läns- och lokalföreningarnas verksamhet, att sprida kunskap om stroke, att stödja forskning och utbildningsinsatser genom fonder och stiftelser, att stimulera samverkan mellan samhällsorgan, näringsliv och andra organisationer.

Ge en gåva

PG:
900530-7

BG:
900-5307

Swish:
9005307

Org nr:
802009-9332

90-konto sedan:
1982

Nyckeltal för STROKEFÖRBUNDET

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)17 69714 51914 444
Eget kapital (tkr)220182106720898
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)18%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)78%