STÖDKRIS

STÖDKRIS har på egen begäran den 24 februari 2021 avslutat sina 90-konton PG 900553-9 och BG 900-5539 samt Swish 9005539.

Ge en gåva

90-konto sedan:
2016

Nyckeltal för STÖDKRIS

År2017 2018 2019
Totala intäkter (tkr)11326162
Eget kapital (tkr)1137-9
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)19%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)91%