Stödföreningen för RIA Hela Människan i Falun

023-20656 https://stodforeningenria.wordpress.com/ riastodforening@gmail.com

Föreningen har till ändamål att genom finansiellt årligt bidrag främja Föreningen RIA hela Människan i Faluns verksamhet för utsatta människor, såsom missbrukare och bostadslösa.

Ge en gåva

PG:
900015-9

Swish:
9000159

Org nr:
802417-7381

90-konto sedan:
2004

Nyckeltal för Stödföreningen för RIA Hela Människan i Falun

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)168128179
Eget kapital (tkr)543551
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)5%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)90%