Stödföreningen för Gatubarn i Manila

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 15 december 2010 att frånta Stödföreningen för Gatubarn i Manilas 90-konto PG 900086-0 på grund av att föreningen har samlat in pengar till ett ändamål som inte överensstämmer med ändamålsparagrafen i föreningen stadgar samt att  föreningen inte haft Svensk Insamlingskontrolls tillstånd att bedriva insamling till detta ändamål.
Föreningen har också använt sig av en annan 90-kontoinnehavares givarregister vid insamlingarna utan dennes eller givarnas tillstånd.

Ge en gåva