Stödföreningen för Barbro Johanssons fond för utbildning av flickor i Tanzania, JOHAfonden

070 899 18 21 www.johafonden.com anderssongunbritt@gmail.com

Föreningens syfte att  på ekonomiskt och annat sätt stödja Barbro Johanssons Girls Education Trust Fund, JOHA-TRUST, Tanzania.

Ge en gåva

PG:
900607-3

Org nr:
802409-7639

90-konto sedan:
2001

Nyckeltal för Stödföreningen för Barbro Johanssons fond för utbildning av flickor i Tanzania, JOHAfonden

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)1 0651 9911162
Eget kapital (tkr)11931120944
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)5%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)81%