Stockholms Stadsmission

08-684 230 00 www.stadsmissionen.se info@stadsmissionen.se

Föreningens ändamål är att utifrån en kristen grundsyn utöva social hjälpverksamhet bland ensamma, utslagna, för äldre och sjuka samt verka för barns och ungdomars vård, utbildning och fostran.

Ge en gåva

PG:
900351-8,
901902-7 (För OCR-inbetalningar)

BG:
900-3518

Swish:
9003518

Org nr:
802003-1954

90-konto sedan:
1945

Nyckeltal för Stockholms Stadsmission

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)442 269514 095530 931
Eget kapital (tkr)449086509792468517
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)14%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)83%