Stiftelsen Zonny

Stiftelsen Zonny har den 4 januari 2021 på egen begäran avsluta sina 90-konton PG 900467-2 samt BG 900-4672 och swishnr 9004672.

Ge en gåva

Nyckeltal för Stiftelsen Zonny

År2017 2018 2019
Totala intäkter (tkr)79122238
Eget kapital (tkr)-12-1716
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)32%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)61%