Stiftelsen World’s Children’s Prize Foundation

0159-129 00 www.worldschildrensprize.org info@worldschildrensprize.org

Stiftelsen har bland annat till ändamål att bidra till att unga människor i hela världen ges utbildning för att kunna växa som världsmedborgare (Global Citizens) med utgångspunkt i principerna om barns rättigheter och på grundval av ett demokratiskt synsätt. Detta innebär att stiftelsen bland annat ska verka för verka för att barn i hela världen ska få särskild utbildnining och praktiska kunskaper om sina rättigheter. Stiftelsens ändamål uppnås genom att utveckla, stödja och tillhandahålla läromedel och arbetsformer som främjar kontakter mellan barn världen runt genom tidningar, Internet och annorledes förmedla kunskap till barn runt om i världen om the World`s Children`s Prize for Rights of Child och de principer som ligger bakom priserna och prisprocessen och genom informationsarbete och utbildning göra det möjligt och meningsfullt för barn runt om i världen att delta i omröstningen om ett av priserna genom barnens deltagande i världsomröstningen Global Vote årligen dela ut ett eller flera pris inom ramen för the World`s Children Prize for the Rights of Child.

Ge en gåva

PG:
900186-8,
900310-4

BG:
900-1868
900-3104

Swish:
9001868

Org nr:
802426-0807

90-konto sedan:
2010

Nyckeltal för Stiftelsen World’s Children’s Prize Foundation

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)13 14511 8749 082
Eget kapital (tkr)388756116081
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)8%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)79%