Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

08-624 74 00 www.wwf.se info@wwf.se

Stiftelsen har till ändamål att i samverkan med WWF International genom finansiellt stöd verka för vetenskapliga undersökningar, upplysning och undervisning, inrättandet av naturresarvat samt skyddande av hotade djur- och växtarter och deras livsmiljöer, allt i syfte att bevara, vårda och rationellt utnyttja naturen och de förnybara naturtillgångarna.

Ge en gåva

PG:
901971-2,
901974-6,
903301-0,
908504-4 (För OCR inbetalningar)

BG:
901-9712
901-9746

Swish:
9019746

Org nr:
802005-9823

90-konto sedan:
1992

Nyckeltal för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)494 670527 790520 465
Eget kapital (tkr)455076515791477434
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)13%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)86%