Stiftelsen Ungdom mot Våld

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 12 juni 2020 att frånta Stiftelsen Ungdom mot Våld rätten att inneha 90-konto PG 900446-6 och BG 900-4466 på grund av att organisationen inte inkommit med räkenskaper för 2019 och inte heller betalat årsavgiften.

Ge en gåva

Nyckeltal för Stiftelsen Ungdom mot Våld

År2016 2017 2018
Totala intäkter (tkr)1 98315211049
Eget kapital (tkr)1236625211
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)24%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)111%