Stiftelsen The Hunger Project Sverige

08-735 23 30 www.thehungerproject.se info@thehungerproject.se

Stiftelsens målsättning är att främja ett världsomfattande åtagande att stoppa kronisk hunger inom detta århundrade. Särskild uppmärksamhet ska ägnas världssvältfrågor i samband med barns och undomars fostran och utbildning. Verksamheten har nära anknytning till fredsarbetet. Inom denna ram har stiftelsen till ändamål att lämna understöd till utbildning genom information och projektverksamhet, stödja hjälpverksamhet bland behövande samt att främja vetenskaplig forskning.

Ge en gåva

PG:
900094-4,
901997-7

BG:
900-0944
901-9977

Swish:
9019977

Org nr:
802010-8315

90-konto sedan:
1983

Nyckeltal för Stiftelsen The Hunger Project Sverige

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)27 30125 79522 065
Eget kapital (tkr)378949084975
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)13%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)85%