Stiftelsen Teskedsorden

Svensk Insamlingskontroll har den 3 maj 2021 fråntagit Stiftelsen Teskedsorden rätten att använda 90-kontona PG 900275-9 och BG 900-2759 samt swishnummer 9002759 på grund av att stiftelsen gått i konkurs.

Ge en gåva

Nyckeltal för Stiftelsen Teskedsorden

År2017 2018 2019
Totala intäkter (tkr)7 5287 1627 498
Eget kapital (tkr)412739474017
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)15%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)80%