Stiftelsen Svenska Amnestyfonden

08-729 02 00 www.amnesty.se/amnestyfonden fonden@amnesty.se

Stiftelsen sändamål är att ge juridisk hjälp åt personer som hotas av dödsstraff eller fängelse eller som redan har straffats på grund av sin övertygelse, religion, hudfärg eller etnisk tillhörighet: att ge ekonomisk hjälp till politiskt förföljads familjer, att ge ekonomisk eller annan hjälp till frigivna fångar som på grund av sin övertygelse, religion, hudfärg eller etnisk tillhörighet hindras från att skapa rimliga levnadsbetingelser i sitt land, att undersöka påstådda fall av misshandel och tortyr av fångar och frihetsberövande som strider mot deklarationen om de männskliga rättigheterna samt att verka för att rättelse av sådana missförhållanden kommer till stånd.

Ge en gåva

PG:
900070-4

BG:
900-0704

Org nr:
802008-3435

90-konto sedan:
1966

Nyckeltal för Stiftelsen Svenska Amnestyfonden

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)9 60310 66620 775
Eget kapital (tkr)172111634513348
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)2%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)103%