Stiftelsen Skansen

08-442 82 00 www.skansen.se info@skansen.se

Stiftelsens ändamål är att med särskild hänsyn till Skansens karaktär av friluftsmuseum ha till ändamål att bedriva en verksamhet som bygger vidare på och utvecklar det nuvarande Skansen genom fortsatta insatser för att levandegöra svensk kultur och natur samt genom att kring ett centrum av kulturminnen skapa en levande miljö för olika fritidsintressen. Skansen ska verka i nära kulturellt och vetenskapligt samarbete med Stiftelsen Nordiska museet. Skansen ska vårda det kulturhistoriska byggnadsbeståndet.

Ge en gåva

PG:
900795-6

Org nr:
802003-0154

90-konto sedan:
2022

Nyckeltal för Stiftelsen Skansen

År2022
Totala intäkter (tkr)298 171
Eget kapital (tkr)237105
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)1%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)90%