Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen

040-689 30 40 www.barnmissionen.se info@barnmissionen.se

Stiftelsens ändamål är att på evangelisk kristen grund bedriva hjälpverksamhet bland nödlidande barn och ungdom i U-länder, samt evangelisera i dessa länder, vissa öststater och de nordiska länderna.

Ge en gåva

PG:
900143-8,
901080-2

BG:
901-0802

Swish:
9010802

Org nr:
846002-8734

90-konto sedan:
1987

Nyckeltal för Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)42 85042 88542 767
Eget kapital (tkr)132552060724376
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)11%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)79%