Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs Stift

031-745 50 26 www.sjomanskyrkan.se sjomanskyrkan.gbg@svenskakyrkan.se

Stiftelsen har till uppgift att driva sjömanskyrklig verksamhet i Göteborgs stift med särskilt sikte på sjöfarande ungdomars vård, fostran och utbildning samt behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade sjömäns omvårdnad.

Ge en gåva

PG:
900343-5

Org nr:
857201-9936

90-konto sedan:
1944

Nyckeltal för Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs Stift

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)17 200702837
Eget kapital (tkr)126351271411999
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)14%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)33%