Stiftelsen Sällsyntafonden

031-750 91 00 www.sallsyntafonden.se info@sallsyntafonden.se

Sällsyntafonden har som ändamål att synliggöra och utifrån ett helhetsperspektiv förbättra vården och livssituationen för barn och vuxna med sällsynta diagnoser. Sällsyntafonden är en forskningsfond som skall stödja forskning kring sällsynta diagnoser, såväl medicinsk grundforskning som klinisk forskning samt forskning om vård och omsorg. Sällsyntafonden har därmed som ändamål att genom att stödja forskning öka kunskapen, synliggöra och utifrån ett helhetsperspektiv förbättra vården och livssituationen för barn och vuxna med sällsynta diagnoser.

Ge en gåva

PG:
900560-4

BG:
900-5604

Swish:
9005604

Org nr:
802479-8202

90-konto sedan:
2016

Nyckeltal för Stiftelsen Sällsyntafonden

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)319587278
Eget kapital (tkr)396404439
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)40%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)110%