Stiftelsen Reach for Change

08-68 43 11 00 www.reachforchange.org info@reachforchange.org

Stiftelsen har till ändamål att utöva hjälpverksamhet i syfte att hjälpa barn och ungdomar i hela världen att få tillräckliga förutsättningar för en trygg uppväxt, utbildning samt god miljö som möjliggör barns och ungdomars personliga utveckling. Stiftelsens metod att göra detta är att se till att barn och ungdomar i världen bereds möjligheter till utveckling genom lek och lekfullhet. Stiftelsen kommer att stödja sociala entreprenörer med en innovativ idé som kan förbättra världen genom lek, lekfullhet eller genom att undanröja hinder för lek, genom opinionsbildning kring socialt entreprenörskap och rätten till lek. Stiftelsen ska även bistå med professionell hjälp, rådgivning och mötesmöjligheter, samt att genom forskning, information och utbildning öka kunskapen om lekens betydelse bland allmänheten och jobba för att barns utveckling ska prioriteras i samhällen.

Ge en gåva

PG:
900235-3

BG:
900-2353

Swish:
9002353

Org nr:
802426-5590

90-konto sedan:
2011

Nyckeltal för Stiftelsen Reach for Change

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)23 93617 89119 197
Eget kapital (tkr)600858045052
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)25%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)76%