Stiftelsen Radiohjälpen

08-784 00 00 www.radiohjalpen.se radiohjalpen@svt.se

Stiftelsens ändamål är att informera och lämna medel för främjande av sådan stiftelses eller organisations verksamhet, som avser att främja vård och fostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller  utöva hjälpverksamhet bland behövande eller främja vetenskaplig forskning.

Ge en gåva

PG:
900317-9,
901950-6

BG:
900-3179
901-9506

Swish:
9019506

Org nr:
802007-9755

90-konto sedan:
1945

Nyckeltal för Stiftelsen Radiohjälpen

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)188 762149 887265 829
Eget kapital (tkr)179109173067203753
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)5%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)89%