Stiftelsen Palliativ Medicin

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 7  maj 2007 att frånta Stiftelsen Palliativ Medicin rätten att använda 90-konto PG 900835-0 på grund av att stiftelsen inte ansökt om förlängd giltighetstid av 90-kontot samt att någon offentlig insamling har inte heller skett.

Ge en gåva