Stiftelsen Palatset

Svensk Insamlingskontroll har den 18 januari 2012 fråntagit Stiftelsen Palatset rätten att använda 90-kontona PG 900258-5 och BG 900-2585 på grund av att ett dotterbolag till stiftelsen gått i konkurs.

Ge en gåva