Stiftelsen Nordens Ark

0523-795 90 wwww.nordensark.se nordensark@nordensark.se

Stiftelsen har till ändamål att driva och förvalta en avelsanläggning för utrotningshotade djurarter/raser. Därvidlag ska beaktas att ens ådan anläggning fyller flera ändamål att bedriva forskning och undersökning av på anläggningen förekommande djurarter/raser och därigenom bidra till ökad kunskap om dessa och öka dessas överlevnadsmöjligheter, att under kontrollerad avelsverksamhet bidra till räddningsarbetet med utrotningshotade djurarter/raser, att användas som utbildningsresurs på olika nivåer, grundskola, gymnasium, högskola, universitet, att vara delvis tillgänglig för publik och därigenom öka intresset och kunskaperna hos allmänheten för naturvårdsarbetet.

Ge en gåva

PG:
900196-7,
900460-7,
900629-7

BG:
900-1967
900-4607
900-6297

Swish:
9001967

Org nr:
854600-6191

90-konto sedan:
2010

Nyckeltal för Stiftelsen Nordens Ark

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)51 53153 68464 532
Eget kapital (tkr)400504200353461
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)7%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)81%