Stiftelsen Min Stora Dag

08-660 50 96 www.minstoradag.org info@minstoradag.org

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att i Sverige främja och stödja åtgärder till förmån för barn som lider av livshotande sjukdomar, och därvid särskilt åtgärder som bereder barnen möjlighet att få sina speciella önskedrömmar förverkligade.

Ge en gåva

PG:
900513-3,
900497-9 (För OCR inbetalningar)

BG:
900-5133

Swish:
9005133

Org nr:
802409-8264

90-konto sedan:
2000

Nyckeltal för Stiftelsen Min Stora Dag

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)45 19936 38429 747
Eget kapital (tkr)329453190421387
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)20%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)82%