Stiftelsen Lean On Me

073-063 65 55 www.leanonme.nu info@leanonme.nu

Stiftelsens ändamål är att stötta, stimulera och förbättra livskvalitén för barn och ungdomar, som genom sjukdom, olycka, eller social misär har fått en hård och orättvis start i livet, genom medel som erhållits i form av gåvor, bidrag, och testamentariska förordnanden från utomstående samt andra medel som kan tillfalla stiftelsen.
Stiftelsens ändamål ska fullföljas bland annat genom positiva och inspirerande upplevelser, men också genom fadderskap, där barn och ungdomar får långsiktigt stöd av inspirerande människor som varit i samma sits som dem, och tagit sig vidare. 100 % av Stiftelsens arbete ska fokuseras på ban och ungdomar i Sverige.

Ge en gåva

PG:
900764-2

BG:
900-7642

Swish:
9007642

Org nr:
802481-6749

90-konto sedan:
2021

Nyckeltal för Stiftelsen Lean On Me

År2021 2022
Totala intäkter (tkr)3 7341 953
Eget kapital (tkr)38394864
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)1%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)32%