Stiftelsen Läkare mot AIDs Forskningsfond

08-790 33 00 www.aidsfond.se

Stiftelsen har till ändamål att understödja vetenskaplig forskning som syftar till effektiv prevention mot och behandling av HIV infektion.

Ge en gåva

PG:
900695-8

BG:
900-6958

Swish:
9006958

Org nr:
802013-5953

90-konto sedan:
1988

Nyckeltal för Stiftelsen Läkare mot AIDs Forskningsfond

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)6358 7272 375
Eget kapital (tkr)133722019920261
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)19%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)113%