Stiftelsen Inventum

Stiftelsen Inventum har på egen begäran den 9 januari 2023 avslutat 90-kontona PG 900753-5, BG 900-7535 och Swish 9007535.

Ge en gåva

PG:
900753-5

BG:
900-7535

Swish:
9007535

Org nr:
802479-9978

90-konto sedan:
2021

Nyckeltal för Stiftelsen Inventum

År2021 2021 2021 2021
Totala intäkter (tkr)83838383
Eget kapital (tkr)5 0335 03355033
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)40%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)102%