Stiftelsen Institutet för Independent Living

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 17 oktober 2006 att frånta Stiftelsen Institutet för Independent Living rätten att använda 90-konto PG 900008-4 på grund av att insamlingsstiftelsen inte inkommit med årsredovisning i tid.

Ge en gåva