Stiftelsen Hospice Östergötland

0702-868644 www.hospiceostergotland.se lisa.kastbom@liu.se

Stiftelsens ändamål är att erbjuda svårt sjuka individer, oavsett ålder, kön, sexuell läggning, social bakgrund, religionsåskådning och etnicitet, en god, specialiserad palliativ dygnet-runt-vård i en rofylld miljö, utformad specifikt för att främja trygghet, lugn och livskvalitet. Stiftelsen, som ska vara näringsdrivande, kommer dessutom att erbjuda kompetenshöjning inom palliativ vård till personal inom såväl kommun som region. Föreläsningar, handledning av personal och klinisk tjänstgöring kan vara del i detta. Stiftelsen kommer också erbjuda möjlighet för människor att genom frivilliga arbetsinsatser bidra till verksamheten.

Ge en gåva

PG:
900819-4

BG:
900-8194

Org nr:
802482-2077

90-konto sedan:
2023