Stiftelsen Håll Sverige Rent

08-505 263 00 www.hsr.se info@hsr.se

Stiftelsens ändamål skall vara att motverka nedskräpning, att främja återvinning av olika konsumentförpackningar, god avfallshantering och andra närliggande miljövårdsåtgärder samt i anslutning härtill förstärka de enskilda människornas naturvårdsansvar. Arbetet skall i första hand bedrivas som informations- och kampanjverksamhet i syfte att stimulera enskilda, företag, organisationer och myndigheter att verka för stiftelsens ändamål.

Ge en gåva

PG:
900281-7

Swish:
9002817

Org nr:
802010-9180

90-konto sedan:
2012

Nyckeltal för Stiftelsen Håll Sverige Rent

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)61 05860 78353 550
Eget kapital (tkr)456754477045499
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)16%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)85%