Stiftelsen Gundua

070-975 99 11 gunduafoundation.org richardo@gunduafoundation.org

Stiftelsens ändamål är att främja vård och fostran, lämna bidrag för undervisning eller utbildning samt bedriva hjälpverksamhet bland behövande. Stiftelsens ändamål ska i huvudsak uppfyllas genom bidrag till utbyggnad av skolverksamhet i Afrika och inledningsvis Gundua School Project. Stiftelsen ska dock också kunna bidra till andra projekt. Ändamålet kan även uppfyllas genom utdelning av anslag och stipendier till enskilda personer, organisationer eller företag som verkar inom områdena vård och uppfostran av barn samt undervisning och utbildning. Ändamålet må även fullgöras genom andra åtgärder än de ovan nämnda, exempelvis genom bidrag till konferenser och dylikt som har anknytning till stiftelsen ändamål.

Ge en gåva

PG:
900216-3

BG:
900-2163

Swish:
9002163

Org nr:
802425-5948

90-konto sedan:
2010

Nyckeltal för Stiftelsen Gundua

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)7761 8585 094
Eget kapital (tkr)237121673361
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)10%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)101%