Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission

031-7553600 www.stadsmissionen.org info@stadsmissionen.org

Stiftelsen ska i samverkan med Svenska Kyrkans församlingar och andra, i egen regi eller genom hel- eller delägt dotterbolag eller annan organisationsform, i Jesu Kristi anda utföra kärlekens gärningar genom att framför allt bedriva hjälpverksamhet bland behövande. Dessutom ska stiftelsen främja vård och fostran av barn. Verksamheten ska bedrivas bland annat genom social hjälpverksamhet och humanitärt biståndsarbete bland fattiga och sjuka, svaga och utsatta, unga och gamla.

Ge en gåva

PG:
900169-4,
900170-2

BG:
900-1694
900-1702

Swish:
9001702

Org nr:
802426-0195

90-konto sedan:
2009

Nyckeltal för Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)214 867220 043215 975
Eget kapital (tkr)127495138421157705
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)12%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)81%