Stiftelsen Friends

08-545 519 90 www.friends.se info@friends.se

Stiftelsen har till uppgift att förebygga och minska mobbing, våld och diskriminering i skola och samhälle, förebygga och minska annat fysiskt och psykiskt våld, sprida humana, demokratiska och jämlika värderingar, sprida kunskap om mobbing för ökad förståelse och eftertanke, att hjälpa så många skolor som möjligt att starta upp en handlingsplan mot mobbing, för att på sikt få en skola med förbättrad psykosocial miljö, i synnerhet när det gäller mobbing.

Ge en gåva

PG:
900527-3

BG:
900-5273

Swish:
9005273

Org nr:
802408-7622

90-konto sedan:
2000

Nyckeltal för Stiftelsen Friends

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)29 32140 75628 344
Eget kapital (tkr)17021541110903
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)20%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)71%