Stiftelsen Forska utan djurförsök

08-749 03 40 www.forskautandjurforsok.se info@forskautandjurforsok.se

Stiftelsen har till ändamål att främja sådan för folkhälsan och djurhälsan bedriven vetenskaplig forskning, där djurförsök inte kommer till användning. Väsentligt är att stiftelsen med sin verksamhet befordrar utvecklandet av sådana rön och metoder, att användningen av försöksdjur i synnerhet plågsamma försök nedbringas med sikte på total avveckling.

Ge en gåva

PG:
900340-1,
907090-5

BG:
900-3401
907-0905

Swish:
9070905

Org nr:
802004-1441

90-konto sedan:
1997

Nyckeltal för Stiftelsen Forska utan djurförsök

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)5 21214 48517 638
Eget kapital (tkr)90041615228575
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)7%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)54%