Stiftelsen för Respekt

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 6 juli 2006 att frånta Stiftelsen för Respekt rätten att använda 90-konto PG 901911-8 på grund av att stiftelsen brutit mot Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter samt misskött sin ekonomi och redovisning.

Ge en gåva