Stiftelsen för Medicinsk forskning vid Universitetssjukhuset Örebro – Nyckelfonden

019-602 10 04 www.nyckelfonden.se nyckelfonden@regionorebrolan.se

Stiftelsen huvudsakliga ändamål är att främja och stödja medicinsk forskning vid regionsjukhuset i Örebro. Stiftelsen ska vidare understödja spridningen av vetenskapliga forskningsrön genom vetenskapliga publikationer, anordnandet av vetenskapliga symposier och konferenser och genom utbildning.

Ge en gåva

PG:
900298-1

BG:
900-2981

Swish:
9002981

Org nr:
875001-9807

90-konto sedan:
1990

Nyckeltal för Stiftelsen för Medicinsk forskning vid Universitetssjukhuset Örebro – Nyckelfonden

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)13 31715 82513 189
Eget kapital (tkr)139896174319159512
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)6%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)89%